Overeenkomst samenwerkende Jeugdzorg Specialisten

donderdag, 04 juni 2015

TILBURG - De Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS)-organisaties in Tilburg ondertekenen vrijdag 12 juni een overeenkomst waarin ze hun samenwerking formeel bekrachtigen.

Onder de naam SJS werken 22 grote, maar ook kleinere aanbieders van de specialistische jeugdzorg sinds 2013 samen om invulling te geven aan de veranderingen binnen de jeugdzorg. In nauwe afstemming met gemeenten en diverse wijkteams in de regio.

Bij de ondertekening zullen ook de heer Leon Wever, de directeur Jeugd van VWS en enkele beleidsmedewerkers van het ministerie aanwezig zijn. Ook zijn er vertegenwoordigers van de jongeren- en cliëntenraden aanwezig. Zij hebben met het cliëntenforum de samenwerking opgezocht en zijn daarmee belangrijke adviseurs voor SJS.

Wie zijn SJS?

Sinds de zomer van 2013 werken verschillende aanbieders samen onder de naam “Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS)" Midden-Brabant, zoals: Amarant Groep, GGz Breburg, De Hondsberg, Zorgcollectief Hart van Brabant, Prisma, De La Salle, De Viersprong, Virenze en de Poli Kinderpsychiatrie Elisabethziekenhuis.

Meer informatie over SJS is te vinden op hun website.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon