Licht verstandelijk beperkt

Licht verstandelijk beperkte mensen hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden zoals scholing, werk, vrije tijd, wonen, sociale activiteiten, zelfredzaamheid, gezondheid en veiligheid.

Het belangrijkste kenmerk van mensen met een licht verstandelijke beperking is een laag intellectueel niveau (IQ score van 50 – 69, het gemiddelde is 100). Maar dat is niet het enige: vaak is er ook sprake van beperkte sociale vaardigheden. Ook als iemand een hogere IQ score heeft (70-85) en moeite heeft met de omgang met anderen, spreken we van een LVB.

De combinatie van de beperking en problemen leidt vaak tot (ernstige) gedragsproblematiek.

De cliënt uit problematische gezins- of familiesituatie kan niet terugvallen op een stabiel sociaal netwerk en heeft negatieve jeugdervaringen.

Mogelijkheden

Amarant helpt de cliënt met begeleiding gericht op zelfredzaamheid en leren meedoen in de samenleving. Zo vergroot hij zijn vaardigheden en vermindert het probleemgedrag. Pas als het nodig is biedt Amarant een beschermde leefomgeving aan.

Amarant zoekt samen met de cliënt naar de balans tussen wat hij aankan, wat de samenleving vraagt aan capaciteiten en ‘normaal gedrag'.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon