Onze zorg

Zorg bij je thuis

Een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme kan prima zelfstandig wonen en functioneren. Maar bij veel anderen ligt dat anders; zij hebben onvoldoende vaardigheden om zichzelf te redden. Bijvoorbeeld omdat er ook sprake is van een psychische stoornis of gedragsprobleem. Als hierdoor moeilijkheden ontstaan in de thuissituatie, is ambulante ondersteuning van Amarant in de buurt. 

Zorg bij je thuis

Specialistische zorg

Specialistische zorg is zeer intensieve zorg en dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking, soms in combinatie met autisme. We spreken van specialistische zorg als door de ernst van de beperking en de omvang van de zorgdraag (zeer intensief) begeleiding en behandeling in de thuissituatie of in de wijk niet mogelijk is. Amarant heeft centra voor specialistische zorg in Tilburg en Rijsbergen.

Specialistische zorg

Werk en dagbesteding

Het hebben van werk of een andere nuttige invulling van de dag is goed voor iedereen. Voor mensen met een beperking is deze daginvulling essentieel. Het zorgt voor structuur en kan de zorgvraag verminderen. Het stimuleert de participatie van de cliënt in de samenleving, het vergroot de zelfredzaamheid en levert een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van de cliënt.

Werk en dagbesteding

Leercentrum

De huidige tijd vraagt om vergroting van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers. Het leercentrum helpt hierbij door middel van leren en informeren. De cliënt, zijn begeleiders en zijn netwerk worden ondersteund met behulp van duidelijke informatie, verschillende cursussen en uitleen van leermaterialen. Het Leercentrum is er voor cliënten van de Amarant Groep en in overleg ook voor derden.

Leercentrum

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon