Wonen in de wijk

Het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de cliënt en het benutten van zijn sociale netwerk staan centraal binnen de aanpak van Amarant. Doelen verschillen per cliënt, maar zijn altijd gericht op zelf doen en meedoen in de samenleving. De regie ligt daarbij in handen van de cliënt.

Het principe van getrapte zorg

Amarant werkt volgens het principe van getrapte zorg (‘stepped care’). Dat houdt in dat we kiezen voor de meest effectieve, minst belastende en kortste vorm van begeleiding of behandeling die mogelijk is. Dit alles uiteraard passend bij de aard en de ernst van de problematiek. Pas als dit niet werkt, nemen we de volgende stap en schalen we de hulp op. Kortom: licht als het kan, zwaarder als het moet.     

Werken met wijkteams

Ambulante Ondersteuning werkt kleinschalig met zelfstandig opererende (sociale) wijkteams. 'Dichtbij' is een belangrijk vertrekpunt: de wijkteams zijn zowel overdag als ‘s avonds bereikbaar voor cliënten. De teams bieden cliënten individuele begeleiding aan huis.

Steunpunten Amarant heeft een uitgebreid netwerk van steunpunten in de wijk. Ook benutten we wijkcentra van gemeenten. De steunpunten vervullen een belangrijke preventieve functie. Cliënten kunnen er terecht voor ‘regelzaken’ zoals geldbeheer, post en administratie.

Amarant kan bemoeizorg inzetten voor mensen met ernstige problematiek die hulp vermijden. Vaak is er dan sprake van meerdere problemen, zoals psychiatrische problematiek, verslaving, ernstige zelfverwaarlozing, dakloosheid of dreigende uithuiszetting. Hulpverleners zoeken ‘zorgmijders’ actief op en sporen hen aan om hulp te accepteren. Hierbij werken we nauw samen met lokale zorg- en veiligheidshuizen.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon