Zorg bij je thuis

Zorg bij je thuis of ambulante ondersteuning is laagdrempelige zorg of ondersteuning thuis, of in elk geval dicht bij huis. Met inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, vrienden en familie als vertrekpunt. En met als doel een zo groot mogelijke participatie en zelfredzaamheid van de cliënt. Bij zorg bij je thuis ligt de focus op alledaagse levensdomeinen zoals het huishouden, werk, gezondheidszorg en sociale activiteiten. Samen met de cliënt werken we aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid, aan een sterk sociaal netwerk en aan zelfstandig wonen en werken. Pas als het niet meer thuis kan schakelen we op naar specialistische zorg en behandeling.

Ons netwerk in de wijk sluit nadrukkelijk aan bij bestaande gemeentelijke initiatieven en lijnen. Zo werken we nauw samen met sociale wijkteams. Zij doen vaak een beroep op onze ambulante ondersteuningsmedewerkers.

Onze steunpunten zijn vaak vlakbij andere zorg- en welzijnaanbieders gevestigd. We verbinden ons aan de Zorg- en Veiligheidshuizen in veel gemeenten. We helpen cliënten met complexe problemen om ook met andere organisaties te praten. Zo komen we samen tot een oplossing.  In Noord-Brabant werken we nauw samen met lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon