Specialistische zorg

Amarant helpt mensen zo veel als mogelijk zelfstandig te zijn. Voor ondersteuning in de eigen omgeving is er zorg bij je thuis. Maar niet alles is thuis op te lossen. Soms is integrale zorg met verblijf, behandeling en dagbesteding beter. Eventueel tijdelijk, bijvoorbeeld in crisissituaties.

Specialistische zorg is zeer intensieve zorg en dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking, soms in combinatie met autisme. We spreken van specialistische zorg als door de ernst van de beperking en de omvang van de zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie of in de wijk niet mogelijk is.

Zorg in iedere levensfase

Onze specialistische zorg is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Proactief bemiddelen

Neemt de zorgvraag toe? Dan bemiddelen onze medewerkers proactief naar specialistische hulp of crisisopvang binnen Amarant. Dat noemen we rugdekking voor de wijk. Samen bieden we full service.

Onze centra voor specialistische zorg vind je in Tilburg en Rijsbergen. Daarnaast is er ruimte in de vorm van crisisplaatsen, poliklinieken, diagnostiek en behandeling en bieden we een breed aanbod aan trainingen

Uiteraard kan ook direct worden ingezet op intensievere specialistische zorg als daartoe noodzaak aanwezig is.

 

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon